AGRA

City of the Taj Mahal

DELHI

The captivating capital & home to Kitty Su

JAIPUR
JODPHUR
JAISALMER
MUMBAI
KOLKATA
CHENNAI
BENGALURU
VARANASI
GOA
KERALA
HYDERABAD
KOCHI
UDAIPUR

SRINAGAR

LEH-LADAKH
RISHIKESH
HAMPI

PONDICHERRY

KHAJURAHO
AMRITSAR

DARJEELING

MUNNAR
PERIYAR
RANAKPUR
RAJPIPLA